Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
64-a Internacia Fervojista Kongreso (IFK) 19-25.05.2012

Aliĝilo


Bv. nepre plenigi la kampojn kun stelo (*)

Personaj datumoj

Mi estas*   Vegetarano   Handikapulo
Antaŭnomo*
Familia nomo*
Naskiĝjaro*
Lando*
Poŝtkodo*
Urbo*
Strato*
Numero*
Telefono
Retadreso

Mi konsentas, ke mia nomo kaj adreso aperu en la kongreslibro

Kotizoj*

Prezoj ĝis 31.01.2012 ekde 01.02.2012
Kongresano (IFEF-membro) 50 € 60 €
Familiano kaj junulo/ino 25 € 30 €
Kongresano (ne IFEF-membro) 60 € 70 €

Balo (saluttrinkaĵo kaj manĝaĵeto) 12 €

Donaco al la kongresa kaso


Ekskursoj

Ekskurso per
Urbovizito Hezrberg/kastelo kaj muzeo D1 €3
Duontaga ekskurso al Göttingen D2-G €16
Duontaga ekskurso al Scharzfeld D2-S €12
Duontaga busekskurso al Goslar D3-G €18
Tuttaga ekskurso en Harz-montaro T1 €48


Mendo de tranoktado

Mi devas pagi kun mia kongreskotizo la tranoktadkoston por la unua nokto laŭ la ĉi tie elektita kategorio
(plej malfrue ĝis 31.03.2012, 50% repagebla kaze de malmendo)

Ĉambroperado por aliĝanto 3 €
La prezoj estas por unu nokto kaj unu persono

de majo 2012 - ĝis majo 2012 en

Hotel Englischer Hof**** (kun matenmanĝo)
1-lita 55 €
2-lita 50 € (kun: )

Hotel Schulze*** (kun matenmanĝo)
1-lita 50 €
2-lita 45 € (kun: )

Apartamento (sen matenmanĝo) en feriodomo por
1 persono 30 €
2 personoj 25 €
3 personoj 20 €
4 personoj 15 €

kampadejo por ruldomo
Laŭ individua mendo

memzorganto
LKK ne respondecas


Pagojn sendu al
Entute pagenda sumo: 0 €
BSW Esperanto, Sparda Bank, Berlin
BLZ 12096597
Konto: 2229153
BIC/SWIFT: GENODEF1S10
IBAN: DE95 1209 6597 0002 2291 53

Alveno - forveturo

Alveno per
trajno
aŭto
buso
ruldomo

Mi alvenos en la majo 2012,

Mia kontribuo

Ŝatus prelegi pri
Ŝatus prezenti dum la internacia vespero


Rimarkoj

Mi petas aliĝilon al la Komuna Dana-Germana-Pola Esperanto-Kongreso por postkongresi en Berlino inter 26-29. majo 2012


Mi konfirmas, ke mi konsentas la Ĝeneralajn instrukciojn kaj aparte mi deklaras, ke mi havas san- kaj akcident-asekuron por mia restado en Germanio dum la 64-a kongreso de IFEF kaj postkongreso, se mi partropenos ankaŭ ĝin.

Kontrola kodo Type this code into the next field >  >   > 

 

IFK © 2011 LA-Arts