Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
64-a Internacia Fervojista Kongreso (IFK) 19-25.05.2012

Postkongreso


GEFA proponas la 3-landan E-kongreson en Berlino kiel postkongreson.

"Partneroj en Eŭropo"
Komuna Esperanto-Kongreso Dana-Pola-Germana  (kun reta aliĝeblo)
25-28 majo 2012 (Pentekosto), en Berlino, Germanio

Ĝi okazos en la orienta parto de Berlino kaj la hotelkostoj estas favoraj. Detaloj ankaŭ pri la atingeblo de la kongresejo:
Faldfolio, informilo pri la kongreso en Berlin (.pdf 412 KB) kaj aliĝilo (.pdf).
Detaloj ankaŭ sur la hejmpaĝo de la Dana Esperanto-Asocio: 
http://www.esperanto.dk/Jarkunveno-2012/2012-jarkunveno.html

Pliajn informojn petu de la LKK: gek2012@esperanto.de
De Herzberg eblas veturi al Berlin per trajno en ĉiu horo.  La veturado daŭras ĉ. 2,5-3,5 horojn. Trajnhoraro de la Germana Fervojo estas konsultebla en deko da lingvoj en la interreto: http://bahn.de

Ni planas ankaŭ komunan veturadon de Herzberg al Berlin, do dum la kongreso iu povos kunordigi tion.
 

IFK © 2011 LA-Arts