Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
64-a Internacia Fervojista Kongreso (IFK) 19-25.05.2012

Invitilo / Informoj


INFORMOJ

La germanaj fervojistaj esperantistoj kaj urbo Herzberg am Harz tutkore invitas vin partopreni la 64an kongreson de IFEF, kiu en 2012 okazos en Malsupra Saksio (Niedersachsen), Germanio.

Jam kelkfoje okazis IFEF-kongresoj en Germanio. Aparta ĝojo kaj honoro estas, ke nun vi kongresos en la urbo, kie vivis kaj laboris la longjara kaj multtalenta IFEF-prezidanto, Joachim Gießner (1913 – 2003). Lia kelkjardeka, multfaceta agado por Esperanto evidente postlasis daŭrepovajn pozitivajn spurojn. Tion vi povos vidi kaj sperti mem.

Urbestro Gerhard Walter per tiu filmeto (.wmv 10,4 MB) kore invitas vin al Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo, partoprenu la kongreson inter 19-25 majo, 2012! (rigardante per Firefox bv. deŝuti al propra komputilo.)
Rekta ligilo al la filmo


INVITILO (12-paĝa broŝuro kun koloraj fotoj)

LKK aperigis 12-paĝan broŝureton kun koloraj fotoj kaj mapoj por informi vin pri la kongresurbo Herzberg, pri la dumkongresaj ekskursceloj, pri Joachim Gießner, pri la kongresejo kaj pri lokaj unikaĵoj. La bruŝureto estas deŝutebla de ĉi-tie en .pdf formato, elprintebla, kopiebla por individua uzo: 64a IFK-invitilo (.pdf 1.1 MB)

LKK de la 64a IFK
La LKK ekzistas el estraranoj de GEFA kaj de geaktivuloj de Interkultura Centro Herzberg (ICH). Lokaj helpantoj estas je via servo.
Krome la gastigonta Esperanto-urbo Herzberg am Harz mem ludos aparte aktivan organizan rolon.

IFK © 2011 LA-Arts