Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
64-a Internacia Fervojista Kongreso (IFK) 19-25.05.2012

Dresdeno kun miliardo


Dresdeno kun miliardo
Unu el la plej gravaj fervojnodoj en novaj federaciaj landoj de Germanio, saksa Dresdeno, troviĝas jam ekde 1990-aj jaroj en procezo de modernigo. Tuteca konto en la jaro 2016 superos miliardon da eŭroj.

Redukti veturtempojn kaj krei sufiĉajn trafikajn kapacitojn por ekonomia evoluo de la regiono
Tio estas la ĉefaj celoj de modernigo de la saksa fervojnodo, kiun oni finos en la jaro 2016. Laborado nun koncentriĝas al dekstra bordo de Elbo en teritorio de la stacio Neustadt (Nova Urbo), kaj al linio eliranta el tiu ĉi stacio en direkto al Radebeul, Coswig kaj Meissen. Lastatempe okazas sanigaj laboroj sur 8-a kaj 9-a trakteritorioj kaj norda trakfaska kapo. Nova trakaro en fina stato ebligos pli grandan rapidon sur ambaŭ kapoj trakfaskaj en la stacio. En nuntempa naŭa trakteritorio estos trako destinata por traveturo de vartrajnoj.
Direktado de fervoja trafiko estos translokata de lokaj regejoj al regcentrejo en Lepsiko, kaj ĉiu ekspluatado en la stacio estos teleregata el Lepsiko. Rekonstruo kompreneble influos ankaŭ kajojn, ambaŭ subpasejojn kaj elirojn al pasaĝerkajoj, inkluzive konstruon de kvin liftoj. En direkto al Radebeul kaj Coswig la stacio estos konstrumodifata por enveturoj el kvartraka linio.

Haltejoj por dresdena urbofervojo S-Bahn ankaŭ por handikapuloj
Sur la linio el dresdena Neustadt en direkto Coswig kaj Meissen nun ankaŭ okazas modernigo. En linioparto al Coswig parto de sanigo estas specialaj trakoj por longdistanca trafiko, kaj estiĝos ĉi tie en urborando de Dresdeno kvartraka grandkapacita linio kun aparta trafikado de longdistancaj trajnoj kaj regionaj trajnoj de la urbofervojo S-Bahn. Tio estonte ebligos senobstrukcan trafikon de pli rapida longdistanca trafiko al Lepsiko kaj Berlino, kaj de malpli rapidaj regionaj trajnoj, trafikantaj en mallongaj intervaloj. Sur tiu ĉi 13 km longa linioparto estas sanigaj fervojtalusoj, sume 22 trakokruciĝoj kun surgrundaj veturvojoj, kaj subpasejoj al kajoj. Ŝanĝataj estas trakoj, trakforkoj, kontaktolineo kaj sekurecinstalaĵo. Por ties priservado oni aranĝas du elektronikajn regejojn. Modernigo tuŝas ankaŭ telekomunikadajn kaj energiajn aranĝaĵojn.
En tempo de modernigado oni konstrumodifos ĉiujn sep haltejojn de la urbofervojo S-Bahn, kiuj estos konstruataj ankaŭ por handikapuloj. Nove estos konstruata nova haltejo Dresden-Bishofsplatz sur la ponto trans straton Fritz-Reuter-Strasse. Ankaŭ en Meissen estiĝos nova haltejo Meissen-Altstadt. Tiu estos malfermata pli frue, antaŭ fino de tuta modernigo, jam en jaro 2014.

En la ĉefa stacidomo
Vasta modernigo jam koncernis parton de la ĉefa stacidomo en Dresdeno. Tiuj laboroj tamen ne estas tute finitaj, kvankam modernigo de la plej signifa dresdena stacidomo komenciĝis jam en la jaro 2000. La konstruadon ja haltigis kaj praktike retropuŝis al komenco la jarmila superakvego en 2002. Rivereto Weisseritz inundis la stacidomon ĝis alto 1,5 metro kaj kaŭzis grandegajn damaĝojn je 42 milionoj da eŭroj.
Modernigitaj estas precipe pasaĝerkajoj en ambaŭ flankaj traveturhaloj, senobstaklaj alvenoj al insulkajoj, la centra kaj transversa partoj de priserva halo. Elstara dominanto de la stacidomo tiel fariĝis jam nove konstruita, 34 metrojn alta vitra kupolo super kruciĝo de la ĉefa longforma kaj transversa partoj de la stacidomo. En tiu ĉi spaco servas al vojaĝantoj novaj vendejoj, restoracioj kaj pasaĝerprizorgadspacoj. La dua tre esprimoplena kaj jam finita arkitektura elemento estas trinava halo super pasaĝeraj kajoj kaj trakaro. Tiu ĉi estis kreata per modernaj metodoj laŭ projekto de brita arkitekto Norman Forster. Anstataŭ kutima vitra supertegmento nun trakaron kovras tralumebla teflona  membrano, fabrikita el vitrofibroj. En venontaj jaroj oni daŭrigos modernigadon en malsupra kapa parto de la stacio, kie oni sanigos kajojn kaj trakaron. Fina modernigo okazos en la jaroj 2012 ĝis 2014 ankaŭ en norda kaj suda haloj, kie estos establataj 40 vendejoj sur totala areo 14 000 m².
Dresdena ĉefstacidomo nuntempe disponas pri vendospacoj sur areo nur 4186 m².

Dresdeno Hbf (ĉefstacio)
En la stacio estas sume 13 pasaĝerkajoj, kaj ĉiutage uzas ilin 60 mil vojaĝantoj. Venas ĉi tien ĉirkaŭ 50 longdistancaj trajnoj (ICE, EC, IC, EN), 250  regionaj trajnoj (IRE, RE, RB), kaj preskaŭ 240 antaŭurbaj trajnoj de urbotrafiko S-Bahn. Por komparo: en la jaro 1930 la dresdena ĉefstacio priservis entute 415 trajnojn tage.
Vasta modernigo de la fervojnodo en lastaj jaroj okazis sur la linisekcio el Dresdeno al Pirna. Tiu ĉi antaŭurba linisekcio estis rekonstruata al kvartraka kun apartigita rapida trafiko de longdistancaj trajnoj, kaj de malpli rapidaj regionaj trajnoj. Trajnoj sur la trakoj por longdistanca trafiko ĉi tie povas atingi rapidon ĝis 160 km/h.

Teksto al aldonitaj bildoj:
1. Orienta fronto de dresdena ĉefstacio.
2. Priserva halo de dresdena ĉefstacidomo.
3. Modernigata estas ankaŭ stacio Dresden-Neustadt.

Preparis Jindøich Tomíšek
Reviziis Heinz Hoffmann

IFK © 2011 LA-Arts