Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
64-a Internacia Fervojista Kongreso (IFK) 19-25.05.2012

Provizora Programo


PROVIZORA PROGRAMO de la 64a kongreso de IFEF, Herzberg am Harz, Germanio 19-25.05.2012
kaj informoj pri komuna ILEI-IFEF-seminario

19.05.2012 (sabato)
10.00-20.00 Akceptejo / Informejo
18.00-19.00 Kunveno de IFEF-estraro kaj LKK /  ILEI-IFEF-seminario (sesioj 1-2) 16:00-18:00
19.00-21.00 Kunsido de la IFEF-estraro
20.00-22.00 Interkona vespero

20.05.2012 (dimanĉo)
08.00-18.00 Akceptejo / Informejo
10.00-12.00 Solena malfermo, komuna foto, uniformparado
14.30-16.00 D1: Urborigardado kun gvidado en la Esperanto-urbo  /  ILEI-IFEF-seminario (sesioj 3-4-5)
16.00-17.00 Prelego pri Herzberg kaj la Harz-montaro
18.15-18.45 Ekumena diservo
20.00-22.00 Nacia vespero kun kantoj de A. Hoffmann kaj varia folklora prezentado de Harzklub Pöhlde

21.05.2012 (lundo)
09.00-14.00 Informejo
08.30-09.15 Gazetara konferenco
09.30-13.00 Nepublika komitatkunsido
14.00-17.00 Kunsido de la Faka Komisiono   /   ILEI-IFEF-seminario (sesioj 6-7-8-9)
19.00-24.00 Internacia balo /kun saluttrinkaĵo kaj manĝaĵeto/

22.05.2012 (mardo)
09.00-12.00 Informejo
09.00-12.00 Plenkunsido
14.00-17.00 D2-G: Duontaga trajnekskurso al Göttingen
                       D2-S: ekskurso al Scharzfeld (publika buso/aŭtoj) (rokoj kaj ruino, Ŝtonpreĝejo, Unukornulo-groto)
20.00-22.00 Filmprezentado pri la historio de la Germana Fervojo

23.05.2012 (merkredo)
09.00-18.00 T1: Tuttaga ekskurso per fervojo (HSB) kaj buso al Ilfeld, Wernigerode, (lunĉpakaĵo), Nacia Parko Harz
20.00-22.00 koncerto de Ralph Glomp

24.05.2012 (ĵaŭdo)
09.00-13.00 Informejo
09.00-12.00 Fakaj prelegoj
14.00-18.00 D3-G: Duontaga busekskurso al Goslar
20.00-22.00 Kultura vespero: koncerto de Emanuel Rovere "Manŭel"

25.05.2012 (vendredo)
10.00-13.00 Informejo
09.00-10.00 La venonta IFK prezentas sin
10.00-11.00 Kunsido de Faka Komisiono
11.00-12.00 Movadaj aferoj
13.30-15.00 Solena fermo de la kongreso
18.00- Adiaŭa vespero

26.05.2012 (sabato)
Hejmenveturo aŭ postkongreso en Berlin, partopreneblo en la Komuna Esperanto-Kongreso Dana-Pola-Germana


Komuna seminario de ILEI kaj IFEF
ILEI starigas kunlaboron kun IFEF (la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio), kadre de ties 64a Kongreso, kiu okazos en Herzberg, la Esperanto-urbo inter la 19a kaj 25a de majo, 2012. ILEI ofertos nov-specan programeron – naŭ-sesian seminarion pri la arto kaj ebloj instrui Esperanton en fervojistaj rondoj. Ĝi celas instruistojn kaj kursgvidantojn (aŭ –ontojn), ne nepre fervojistajn. Ĝi prezentos la utilon krei novajn didaktikajn ŝtuparojn, surbaze de la unikaj bezonoj kaj potencialoj de la lingvo mem; tio estas uzi verbocentran aliron, kun forta atento al la (ne)transitiveco. La seminarianoj trastudos skemon por kreata kurso kun moderna kaj fervojista enhavo, bazita sur la didaktika ŝtuparo uzata por la paralele pretigata jubilea kurso. Estos tempo por seminarianoj interŝanĝi instruspertojn, diskuti jubileajn planojn kaj varbagadojn, kune kun tasketo prepari en paroj kvin-minutajn modellecionojn. Oni povas konsideri la seminarion postsekvaĵo de la laboro de la konata fervojisto Dieter Hartig.
 
La tri-taga kurso antaŭvideble komenciĝos en sabato, la 19an de majo, ekde la 16a horo (2 sesioj), kun tri pliaj horoj dimanĉe kaj kvar lunde. Ĝin gvidos la prezidanto de ILEI, Stefan MacGill. La kosto por la seminario kaj ĝiaj presitaj materialoj estos 10 eŭroj por aliĝintoj al la IFEF-kongreso kaj 20 eŭroj por nealiĝintoj, pageblaj surloke. Atestilojn pri partopreno ricevos ĉiu kiu ĉeestas ĉiujn sesiojn. La seminaria programo kaj superrigardo de la etapoj de la fervoja kurso estos videblaj en la retejoj de ILEI kaj la Kongreso.

IFK © 2011 LA-Arts