Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
64-a Internacia Fervojista Kongreso (IFK) 19-25.05.2012

Aliĝo / Kotizoj


La 64a IFEF-kongreso okazos inter 19-25 majo 2012 en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo.

La kotizoj estas favoraj, IFEF-membroj, familianoj kaj gejunuloj ricevas rabaton.

Aliĝi eblas per reta aliĝilo, per poŝto, per retmesaĝo, fakse, telefone, persone. Ni dankas, se vi rekte aliĝas per la interreta formularo, sed se vi havas malfacilaĵon plenigi ĝin aŭ vi ekz. havas konatulon sen interreto, bv. elprinti la aliĝilon por li/ŝi kaj sendi ĝin per poŝto.

1. Reta aliĝo: bonvolu plenigi la formularon de la reta aliĝilo,
     La kotizoj kaj ĉiuj gravaj detaloj pri ĉambromendo, programo, ktp. estas videblaj tie.

2. Poŝta aliĝo: bv. printi la aliĝilon (.pdf 109 KB) kaj resendi ĝin kun viaj personaj datumoj kaj mendoj al: 
     LKK: Interkultura Centro Herzberg (ICH) DE-37412 Herzberg an Harz, Grubenhagenstr. 6

3. Eblas aliĝi ankaŭ per telefono aŭ fakso +49/5521-5983 (bv. peti faks-funkcion telefone)
     Poŝtelefono: 0049/(0)160-98754-190

4. Ni akceptas aliĝojn ankaŭ en simpla retmesaĝo al esperanto-zentrum@web.de se vi havas problemon plenigi la formularon.
--------------------------------------------------------------------------------
Pagojn bonvolu sendi - nepre indikante je la ĝirado: FISAIC-IFK64 - al:

Bank-konto:
BSW Esperanto, Sparda Bank, Berlin
Kontonumero: 2229153     BLZ 12096597
Internacie: IBAN DE95 1209 6597 0002 2291 53    SWIFT/BIC-kodo: GENODEF1S10
--------------------------------------------------------------------------------
Dankon por via aliĝo!

IFK © 2011 LA-Arts