Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
64-a Internacia Fervojista Kongreso (IFK) 19-25.05.2012

ILEI-seminario


Nova iniciato: post interkonsento inter du grandaj fakaj asocioj de UEA, la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) la unuan fojon organizas seminarion dum IFEF-kongreso. Jen bona ekzemplo de kunlaboro inter grandaj fakaj asocioj de UEA.
Bona tempo por tiu komencita kunlaboro estas ankaŭ la 125-jara jubileo de Esperanto. ILEI-prezidanto Stefan MacGill ellaboris novan lernmaterialon okaze de tiu jubileo kaj pretigis ankaŭ ties adaptitan version taŭgan por instrui pri fervojo, interesigi fervojistojn.
Intervjuo kun Stefan MacGill, prezidanto de ILEI pri la jubilea kurso Esperanto 125 kaj pri ILEI-seminario dum la 64a IFEF-kongreso (19-25 majo 2012 en Herzberg am Harz).

Atentinda seminario dum la Kongreso
IFEF kunlabore kun ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) ofertas nov-specan programeron – naŭ-sesian seminarion pri la arto kaj ebloj instrui Esperanton en fervojistaj rondoj. Ĝi celas instruistojn kaj kursgvitantojn (aŭ –ontojn), ne nepre fervojistajn. Ĝi prezentos la utilon krei novajn didaktikajn ŝtuparojn, surbaze de la unikaj bezonoj kaj potencialoj de la lingvo mem; tio estas uzi verbocentran aliron, kun forta atento al la (ne)transitiveco. Ni trastudos skemon por kreata kurso kun moderna kaj fervojista enhavo, bazita sur la didaktika ŝtuparo uzata por la paralele pretigata jubilea kurso 'Esperanto125'.
Estos tempo por seminarianoj interŝanĝi instruspertojn, diskuti jubileajn planojn kaj varbagadojn, kune kun tasketo prepari en paroj kvin-minutajn modellecionojn. Oni povas konsideri la seminarion postsekvaĵo de la laboro de la konata fervojisto Dieter Hartig. La seminarion gvidos la prezidanto de ILEI, Stefan MacGill.
La seminario kostos simbolan 10 EUR kotizon por la kongrespartoprenantoj kaj 20 eŭroj por nealiĝintoj.


Instruhoroj de la ILEI-seminario:
1. 19.05.2012 (sabato)
16.00-18.00 ILEI-IFEF-seminario (sesioj 1-2) 
 2. 20.05.2012 (dimanĉo)
14.30-16.00: ILEI-IFEF-seminario (sesioj 3-4-5) paralele kun Urborigardado kun gvidado en la Esperanto-urbo 
3. 21.05.2012 (lundo)
14.00-17.00: ILEI-IFEF-seminario (sesioj 6-7-8-9) paralele kun Kunsido de la Faka Komisiono


Dokumentoj pri kaj por la seminario:
Skemo de la kurso  (PDF versio 100 KB)
Superrigardo de la Kurso por fervojistoj (.pdf 367 KB)
Verve pri verboj - fervoja versio (284 KB)

IFK © 2011 LA-Arts