Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
64-a Internacia Fervojista Kongreso (IFK) 19-25.05.2012


FERVOJISTA KURSO – SKEMO

Jen la proponata enhavo de la seminario pri instruado por la IFEF-Kongreso en Herzberg (majo 2012). Ni planas 50-minutajn blokojn kun paŭzoj de 10 minutoj, tra tri tagoj, por permesi al seminarianoj partopreni la publikajn erojn el la ĉefa kongresa programo.

SESIO 1sabate, la 19an de majo, ekde 16.00
Enkonduko
Bonvenigo. Prezento de la seminariaj celoj. Intervjuoj en paroj por interkonatigi la partoprenontojn.
Nova didaktika ŝtuparo por Esperanto
Bazita sur la strukturo de la lingvo mem – ne de aliaj naciaj lingvoj
Kiuj partoj de Esperanto estas facilaj – kiuj malfacilaj?
La ĝenerala kurso por la jubileo e125.
Bazaj trajtoj de la proponata kurso – kombinado de elementoj, rolo de fortigo.

SESIO 2 - sabate, la 19an de majo, ekde 17.00
Prezento de etapoj 1-10
1-2: Substantivoj, adjektivoj, tiu, mal-
3-5: netransitivaj verboj, en, kun, sen, kelkaj pronomoj, litero Ĝ.
6-7: Bazaj prepozicioj, verbresumo – libera vortordo, precipe ĉe netransitivaj verboj.
8-10: Transitivaj verboj, literoj Ŝ kaj C. Verb-resumo.
Reagoj pri la dek komencaj etapoj; tro da lernaĵoj, maltro? Ordigo?
Kial cellingva kurso, kial verbocentra?
Kial cellingva kurso? Avantaĝoj, malavantaĝoj, alilingva praktiko?
Kial verbocentra kurso? (reiras al la unikaj malfacilaĵoj en Esperanto).

SESIO 3 - dimanĉe, la 20an de majo, posttagmeze, preciza horo decidota.
Prezento de etapoj 11-20
11-12: Akordigo de adjektivoj je akuzativo, posedaj pronomoj, pluraloj, numeraloj.
13 -14: Akordigo de adjektivoj kun pluralo kaj akuzativo.
15-18: Imperativo, litero Ĉ, Ĉu, Jes/Ne. iras al, venas de, plena pronoma listo.
19-20: Kiu, tiu, -eco. Verb-resumo: tri kategorioj.
Reagoj pri la etapoj 10-20; tro da lernaĵoj, maltro? Ordigo de materialo.

SESIO 4: dimanĉe, la 20an de majo, posttagmeze, preciza horo decidota.
Kial fervojtema, kiel prezenti ĝin?
Kial fervojtema kurso? Difino de celgrupo.
Kiaj varbmetodoj estis uzitaj por antaŭaj kurso?
Kiaj varbmetodoj kaj argumentoj konvenas por ĉi tiu kurso?
Paŝoj por kuraĝigi pluan studadon.

SESIO 5: dimanĉe, la 20an de majo, posttagmeze, preciza horo decidota.
Prezento de etapoj 21-30
21-22: Kio, tio, posedaj esprimoj, literoj Ŭ, Ĵ, Ĥ. La plena alfabeto.
23-25: As, is, os, kaj revizio de ĉio ĝis nun.
26: Kiu, kiuj, kiun, kiujn, tiu, tiuj, tiun, tiujn. Kio, kion, tio, tion.
27: Atentendaj verboj: mankas, aperas, okazas, haltas, ĉesas, falas…
28-30: Kun/per, infinitivoj, por.
Reagoj pri la etapoj 20-30; tro da lernaĵoj, maltro? Ordigo de materialo.
Kial reta livero, kiaj aliaj ebloj ekzistas?
Kial reta livero? Avantaĝoj kaj malavantaĵoj
Kiel adapti la materialon por fizikaj kursoj
Ebloj de hibrida kurso – parte reta, parte ĉeesta.
Difino de tasko pretigi en paroj model-lecionon (5 ĝis 10-minutaj).

SESIO 6: lunde, la 21an de majo, preciza horo decidota.
Prezento de etapoj 30 - 50
30-35: Verbo-kolektoj, N por movo al, Pri, Pli pri verboj – absolutaj uzoj ks., Pro, Adverboj.
36-40: Sufiksoj, vortfarado, Kie, tie, Ke, Kiom da, tiom da, Revizio, movadaj konoj.
41-45: Kiam, tiam, rilativa uzo de korelativoj, Ĉio, nenio, ktp. Tre, tro.
45-50: Ĉiuj ceteraj korelativoj, vort-kunmetado, pli longaj legaĵoj.
SESIO 7: lunde, la 21an de majo, preciza horo decidota.
Model-lecionoj
Prezento de model-lecionoj, kun komuna pritakso.

SESIO 8: lunde, la 21an de majo, preciza horo decidota.
Prezento de etapoj 50 - 70
51-55: La diversaj uzoj de la sufikso –IG-.
56-60: La diversaj uzoj de la sufikso –IG-.
60-70: Kondicionalo, Restantaj afiksoj, Kompleksajn tempoj, pliaj temoj, profundigoj.
Fine: Kiel uzi vortarojn kaj helpilojn, kiel plustudi, kiel praktike uzi la lingvon…

SESIO 9: lunde, la 21an de majo, preciza horo decidota.
Seminariaj konkludoj
Reagoj pri ĉiuj etapoj; tro da lernaĵoj, maltro? Ordigo de materialo.
Ebloj uzi la materialon en lokaj cirkonstancoj.
Pritakso de la seminario.
Konkretaj planoj por resti en kontakto kaj kompari rezultojn.

SMG

IFK © 2011 LA-Arts