Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
64-a Internacia Fervojista Kongreso (IFK) 19-25.05.2012

Kontakto


LKK de la 64a IFK
La LKK konsistas el estraranoj de GEFA kaj de geaktivuloj de Interkultura Centro Herzberg (ICH). Lokaj helpantoj estas je via servo.
Krome la gastigonta Esperanto-urbo Herzberg am Harz mem ludos aparte aktivan organizan rolon.

Dr. Heinz Hoffmann
LKK-prezidanto
   
Walter Ullmann
LKK-sekretario
   
 


Bodo Ehrlich
Kasisto
 

Kongresa kontonumero
Viajn kongreskotizojn, pagojn - nepre indikante: FISAIC-IFK64 - bonvolu sendi al:
Bank-konto: BSW Esperanto,  Sparda Bank, Berlin
Kontonumero: 2229153            BLZ 12096597
Internacie: IBAN DE95 1209 6597 0002 2291 53        
SWIFT/BIC-kodo: GENODEF1S10
 
Siegfried Krüger
Respondeculo pri kongreslibro
   
Achim Meinel
Respondeculo pri postkongresa vizito al GEK, Berlino
   

LKK-Kontaktpersono:
Peter Zilvar
Organizanto (aliĝoj, ekskursoj, informado)

Interkultura Centro Herzberg (ICH)
DE-37412 Herzberg/Harz. Grubenhagenstr. 6.
Tel: 0049/(0)5521-5983
Fakso: 0049/(0)5521-5983 (bonvolu peti fakssignalon)
Poŝtelefono: 0049/(0)160-98754-190
Retadreso: esperanto-zentrum@web.de 

 
  LKK-Kontaktpersono:
Zsófia Kóródy
Organizanto ( organizado, kultura programo, hejmpaĝo)

Interkultura Centro Herzberg (ICH)
DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr. 6.
Tel: 0049/(0)5521-5983
Fakso: 0049/(0)5521-5983 (bonvolu peti fakssignalon)
Poŝtelefono: 0049/(0)160-98754-190
Retadreso: esperanto-zentrum@web.de

 
  Helga Vogelsang
LKK-helpanto 
   
 

Ursula Zilvar
LKK-helpanto

deĵoranto ĉe libroservo  
       


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IFK © 2011 LA-Arts