Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
64-a Internacia Fervojista Kongreso (IFK) 19-25.05.2012

El la kongreslando


Sur tiu ĉi paĝo ni provas prezenti interesaĵojn el la kongreslando, Germanio. Jen kelkaj fakartikoloj el la mondo de fervojo dank' al la verkisto Jindøich Tomíšek kaj al la reviziisto de tekstoj Heinz Hoffmann.

1. Dresdeno kun miliardo

2. ICE: tri literoj, kiuj akiris Germanion

3. La plej longa bavaria tunelo traborita

4.

IFK © 2011 LA-Arts