Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
64-a Internacia Fervojista Kongreso (IFK) 19-25.05.2012

El la kongreslando


Sur tiu ĉi paĝo ni provas prezenti interesaĵojn el la kongreslando, Germanio. Jen kelkaj fakartikoloj el la mondo de fervojo dank' al la verkisto Jind°ich Tomíšek kaj al la reviziisto de tekstoj Heinz Hoffmann.

1. Dresdeno kun miliardo

2. ICE: tri literoj, kiuj akiris Germanion

3. La plej longa bavaria tunelo traborita

4.

IFK © 2011 LA-Arts