Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
64-a Internacia Fervojista Kongreso (IFK) 19-25.05.2012

Fotoalbumoj


Kongresejo / Restoracio Artemis
La kongresejo. Enirejo de restoracio Artemis (Welfenhof), Bahnhofstr. 3 La kongresejo kun malgranda ĝardeno antaŭ la domo La granda salono Prelegejo kun ĉiuj bezonataj teknikaĵoj Scenejo por prezentadoj Restoracio grekstila Agrabla loko por tag- kaj vespermanĜoj Greka dekoracio, naciaj koloroj Bongustaj tradiciaj pladoj sur la menukarto Mendu viajn pladojn en Esperanto! Grekaj kaj aliaj manĝaĵoj, laŭ propra gusto, elekto

Reen al la albumoj
IFK © 2011 LA-Arts